Misja

Misją Firmy IMS Consulting jest pomoc producentom w dotarciu z ich produktem do maksymalnej ilości klientów poprzez nowoczesną dystrybucję min. sieci handlowe, przy zachowaniu równowagi stron, na zasadach wzajemnych korzyści, z poszanowaniem obowiązującego prawa.

Jednak, aby mogło to nastąpić, po stronie producentów i dostawców -szczególnie małych i średnich firm – konieczna jest specjalistyczna wiedza pracowników nt. zasad współpracy z nowoczesną dystrybucją np. w zakresie przestrzegania prawa konkurencji, umów dystrybucyjnych, optymalizacji procesów, a także sprawne, nowoczesne i tanie struktury, dobra komunikacja wewnętrzna jak również doskonale kontakty zewnętrzne np. z organizacjami branżowymi, władzami, lokalnymi społecznościami - wszędzie tam gdzie rozstrzyga się wiele spraw, bo - jak powiedział w szczytowym okresie swojej działalności John D. Rockefeller:

umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi jest takim samym towarem jak kawa czy cukier. I za tę umiejętność zapłacę więcej niż za każdą inną pod słońcem.

Pragniesz sukcesu? Połączmy siły! Twój potencjał i nasze doświadczenie stworzą unikalną wartość dodaną dla Twojej firmy!