Zakres usług

Nasze działania skupiają się na 3 kluczowych obszarach:

  1. Zagadnienia prawne – umowy dystrybucyjne ; audyty prawne umów dystrybucyjnych, negocjacje umów i warunków handlowych, analizy, opinie i porady prawne w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji np. zmowy cenowe. Poprzez kancelarię prawną zapewniamy kompleksową obsługę prawną firm; również zakładanie i obsługę spółek prawa handlowego, doradztwo przedsądowe oraz prowadzenie spraw sądowych, jak również sporządzanie umów gospodarczych.
  2. Doradztwo operacyjne i strategiczne w zakresie: marketingu, systemów jakości i bezpieczeństwa produktów, marek własnych, budżetowania, zarządzania kategorią, procesami, optymalizacji i outsourcingu procesów zakupowych i logistycznych, budowy sieci dystrybucji, wprowadzania nowych produktów na rynek, prognozowania trendów rynkowych, również zarządzania wiedzą, informacją, bezpieczeństwem danych w firmie ( wg wymagań Normy ISO 27001 ) web developing oraz prawnymi aspektami ochrony danych osobowych.
  3. Szkolenia „miękkie” i coaching - prowadzone przez doświadczonych coachów biznesu i psychologów, coaching dla kadry kierowniczej, np. menagerów sprzedaży, indywidualne i dla zespołów ( jak zwiększyć sprzedaż – praca nad poczuciem własnej wartości , radzenie sobie ze stresem).Szkolenia prowadzimy w firmach, lub jako szkolenia wyjazdowe w atrakcyjnych miejscach zarówno w Polsce jak i zagranicą.
  4. Reprezentowanie grup interesu i Public Affair; nawiązywanie kontaktów, reprezentowanie w organizacjach krajowych i unijnych; rzecznictwo interesów, relacje ze społecznościami lokalnymi, władzami i mediami, organizowanie branżowych, międzybranżowych i międzynarodowych konferencji, spotkań, szkoleń, okrągłych stołów, pośrednictwo w zakresie B2B.

Atutem firmy IMS Consulting jest zarówno osoba założycielki i jej unikalne doświadczenie jak i kompetentni konsultanci, którzy posiadają długoletnią praktykę w handlu i dystrybucji zdobytą w międzynarodowych koncernach oraz ich doskonała znajomość realiów rynku w Polsce ,krajach UE i dalekiego wschodu ( min.Chiny)