Wydarzenia

04.05.2014

Ogólnopolski Kongres Handlu i Dystrybucji Market i

Mec. Iwona Szczepańska została zaproszona przez redakcję Wiadomości Handlowych - organizatora Ogólnopolskiego Kongresu Handlu i Dystrybucji Market i Drogeria Roku 2014- do wygłoszenia prelekcji na tym prestiżowym dla całej branży wydarzeniu. Kongres odbędzie się w Warszawie w dniu 9 czerwca 2014 , a prelegentami będą min; Prof.Andrzej Sadowski Centrum Adama Smitha, Prof.Henryk Mruk Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Prof.Dariusz Rosati

02.04.2014

Warsztaty Pulsu Bizesu Reklamacje produktów konsum

Mec. Iwona Szczepańska została zaproszona przez redakcje Pulsu Biznesu do poprowadzenia 2 modułów w warsztatach zorganizowanych przez Puls Biznesu a tyczących najnowszych zmian w prawach konsumenta.

Zobacz również:

REKLAMACJE .pdf

02.12.2013

Prohibicja w Internecie komentarz dla DGP

W dzisiejszym Dzienniku Gazeta Prawna ukazał się komentarz mec.Szczepańskiej dot.wyroku WSA we Wrocławiu.Sklepy handlujące alkoholem przez stronę www muszą się liczyć z odebraniem koncesji – wynika z precedensowego wyroku. W praktyce to koniec sprzedaży trunków w sieci.Więcej pod załączonym linkiem

08.10.2013

Warsztaty nt reklamacji i praw klienta

Zapraszamy do udziału w warsztatach dotyczących reklamacji i praw klienta organizowanych przez Puls Biznesu.Organizatorzy zaprosili do współpracy liczących się na rynku praktyków z bogatym doświadczeniem w branży FMCG i nowoczesnym handlu w tym mec.Iwonę Szczepańską z IMS Consulting. Daty szkoleń 19-20 listopad 2013 oraz 03-04 grudzień 20113 w Warszawie, więcej informacji pod załączonym linkiem.

Zobacz również:

03.06.2013

Współpraca z magazynem Biznes Motocyklowy

Mec. Iwona Szczepańska została zaproszona do udziału w projekcie propagowania rzetelniej wiedzy prawnej z zakresu praw klienta i zagadnień uczciwej konkurencji w handlu, na łamach magazynu Biznes Motocyklowy.Co miesiąc czytelnicy będą mogli zapoznać się z przystępnie opisanymi prawnymi zagadnieniami,które są istotne w prowadzeniu działalność handlowej.

Zobacz również:

06.01.2013

Współpraca z miesięcznikiem Wiadomosci Handlowe

Rozpoczynamy kolejny rok współpracy z miesięcznikiem Wiadomości Handlowe.WH to fachowy, ogólnopolski wysokonakładowy tytuł B2B skierowany do sklepów spożywczych i hurtowni branży FMCG.Wg.badań prasy handlowej WH są tytułem o najlepszym dotarciu i czytelnictwie w sklepach spoż. Aż 80 000 czytelników będzie mogło co miesiąc czytać artykuły napisane przez mec. Iwonę Szczepańską a poświęcone praktycznym i prawnym aspektom handlu i dystrybucji.

03.06.2012

Praktyczne porady prawne na łamach Wiadomosci Hand

Kolejny rok współpracy mec. Iwony Szczepańskiej z miesięcznikiem Wiadomości Handlowe. Zapraszamy do lektury.

01.02.2012

Współpraca z magazynem PET Market

Współpraca z magazynem PET Market trwa od 2011, cyklicznie na jego łamach ukazują się artykuły mec. Iwony Szczepańskiej poświęcone praktycznym i prawnym aspektom handlu i nowoczesnej dystrybucji.

01.02.2012

Etyka w biznesie

Kolejny rok współpracy mec. Iwony Szczepańskiej z wydawanym od 116 lat miesięcznikiem branżowym "Przegląd Mleczarski",w 2012 r tematem comiesięcznych artykułów będzie etyka w biznesie, jej rola i wpływ na nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem.

02.10.2011

Udział w programie TV nt. Etyki biznesu

Mec. Iwona Szczepańska, na zaproszenie księdza Kazimierza Sowy, gościła w audycji telewizyjnej poświęconej etyce biznesu. Iwona Szczepańska MBA - specjalizuje się bowiem również w praktycznych zagadnieniach etyki biznesu i tej tematyce poświęciła swoją dysertację na podyplomowych studiach MBA.

01.08.2011

Ograniczenia zasady swobody umów w zakresie ustala

Na łamach Wiadomości Kosmetycznych ukaże się artykuł mec. Iwony Szczepańskiej poświęcony ograniczeniom zasady swobody umów w zakresie ustalania terminów zapłaty w transakcjach handlowych.

01.06.2011

Stała współpraca z miesięcznikiem Przegląd Mleczar

Przegląd Mleczarski ( Polish Diary Journal) ukazuje się od 1896 roku ! Publikują w nim wybitne autorytety naukowe.Od 2011 r na łamach PM ukazywać się będą artykuły mec. Iwony Szczepańskiej tyczącej zagadnień nowoczesnego handlu i dystrybucji; szczególnie relacji dostawców z handlem nowoczesnym oraz zagadnieniom zwalczania nieuczciwej konkurencji.

06.03.2011

Stała współpraca z Magazynem Przemysłu Mięsnego

Mec. Iwona Szczepańska, jako ekspert w zakresie relacji sieć-dostawca została zaproszona przez wydawnictwo ELAMED do podjęcia stałej współpracy redakcyjnej na łamach specjalistycznego pisma "Magazyn Przemysłu Mięsnego ". W pierwszym numerze tego dwumiesięcznika ukazał się artykuł pt. „Umowy dystrybucyjne w praktyce”.

25.02.2011

Wiadomości Handlowe nr 2

W najnowszym 2 numerze Wiadomości Handlowych mec.Iwona Szczepańska omawia możliwości dochodzenia przez dostawców odszkodowania od sieci w przypadkach naruszenia prawa w zakresie pobierania opłat pozamarżowych. Dostawca ma możliwość dochodzenia odszkodowania na drodze cywilnej i dokonania oceny ich zgodności z prawem przez sąd. Jak dotąd jest to jedyny formalnie dostępny sposób uruchomienia roszczeń między stronami. więcej - pod linkiem

Zobacz również:

06.01.2011

Wiadomości Handlowe

W najnowszym numerze grudniowo-styczniowym Wiadomości Handlowych ukazał się artykuł mec.Szczepańskiej na temat nowych zasad sprzedaży, reklamy i promocji alkoholu w sklepach.Zapraszamy do lektury.

03.01.2011

Prognozy dla sektora żywnościowego w Polsce na nad

W najnowszym numerze "Fresh and Cool Market" ukaże się wywiad z mec. Iwona Szczepańską nt.Prognoz dla sektora żywnościowego w Polsce na nadchodzący rok

20.12.2010

Wywiad dla AGRO TRENDÓW

W najnowszym numerze 11-12/2010 czasopisma AGRO TRENDY ukazał się wywiad z mec.Iwoną Szczepańską tyczący praktycznych i prawnych aspektów współpracy dostawców z sieciami handlowymi.Zapraszamy do lektury.

Zobacz również:

03.12.2010

XXXIV DNI PRZEMYSŁU MIĘSNEGO

W dniu 2 grudnia 2010r.w Warszawie mec.Iwona Szczepańska wygłosiła prelekcję podczas XXXIV Dni Przemysłu Mięsnego poświęconych Nowoczesnym Kanałom Dystrybucji, na zaproszenie Instytutu Biotechnologi Przemysłu Rolno-Spożywczego Oddział Technologii Mięsa i Tłuszczu w Warszawie omówiła zagadnienia dotyczące współpracy producentów z nowoczesnymi kanałami dystrybucji, w tym aspekty praktyczne i prawne umów handlowych i warunków handlowych zawieranych przez dostawców z sieciami nowoczesnej dystrybucji.Konferencja była zorganizowana przy współpracy ze Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego Zarząd Główny oraz Fundacją na rzecz Rozwoju i Postępu w Polskim Przemyśle Mięsnym. Organizatorzy zapowiedzieli,iż tematyka prezentowana przez mec.Szczepańską jest tak interesująca,że w wiosennej edycji spotkań znajdzie również swoje miejsce - jako element edukacji prawnej dla producentów mięsa - dostawców nowoczesnej dystrybucji.

13.11.2010

Wywiad dla TVP

Mec.Iwona Szczepańska udzieliła wywiadu dla TVP w którym przedstawiła zasady obowiązujące w ustawie węgierskiej i czeskiej -regulującej relacje pomiędzy sieciami a dostawcami oraz wysokość kar przewidzianych w ustawie.np grzywna przewidziana w ustawie węgierskiej wynosi (w przeliczeniu na złotówki) od 1,5tys do nawet 30 mln złotych.Jako górny limit kary zarówno ustawa węgierska jak i czeska przewiduje 10%przychodu netto uzyskanego przez sieć w roku obrotowym poprzedzającym rok wydania decyzji stwierdzającej naruszenie ustawy przez sieć.Obecnie w Polsce trwają pracę nad ustawą,która w podobny sposób regulowałaby relacje pomiędzy dostawcami a sieciami handlowymi.

09.11.2010

Wykład dla branży przemysłu mięsnego

W dniu 2 grudnia 2010 w Warszawie Mec.Iwona Szczepańska poprowadzi wykład nt.zawierania umów dostaw i warunków handlowych z odbiorcą sieciowym podczas DNI PRZEMYSŁU MIĘSNEGO, które organizuje Oddział Technologii Mięsa i Tłuszczu Instytutu IBPRS. Oddział Technologii Mięsa i Tłuszczu (dawny Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego) Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego jest placówką naukową,której celem działalności jest opracowywanie naukowych podstaw rozwoju techniki i technologii żywności poprzez prowadzenie prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych oraz przez upowszechnianie wyników badań.

Zobacz również:

06.11.2010

Relacja z Konferencji

Firma IMS Consulting wraz z min. dwiema międzynarodowymi kancelariami prawniczymi CMS Cameron McKenna i Salans była partnerem konferencji organizowanej przez Polską Federacje Żywności Związek Pracodawców, której tematem była współpraca z detalicznymi sieciami wielkopowierzchniowymi w praktyce.Szczegółowa relacja z konferencji dostępna pod załączonym linkiem

Zobacz również:

PFPZ | AKTUALNOCI

21.09.2010

IMS Consulting partnerem Konferencji PFPŻ

14 października w Hotelu Marriott w Warszawie odbędzie się Konferencja organizowana przez Polską Federację Producentów Żywności. Tematem Konferencji są praktyczne zagadnienia współpracy z sieciami detalicznymi. IMS Consulting jest jednym z 3 partnerów tej Konferencji. Nasi eksperci wygłoszą 3 z 6 prezentacji. Szczegółowy program i formularz rejestracyjny jest dostępny na stronie PFPŻ.Zapraszamy do rejestracji!

Zobacz również:

PFPZ | HOME

19.09.2010

Gala 10 lat POHiD

16 września w Warszawie odbyła się uroczystość związana z przypadającą w tym roku 10 rocznicą powstania Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. W jubileuszowym wydawnictwie poświęconym dorobkowi tej organizacji pierwszy Prezes POHiD Eduardo Madeira Lopes podkreśla wkład Mec.Iwony Szczepańskiej w powstanie, rozwój i działanie POHiD.Mec.Szczepańska była wiceprezesem POHiD w latach 2000-2007 i Przewodniczącą Komitetu Prawnego."Cieszę się,że organizacja,której tworzeniu i rozwojowi poświęciłam wiele energii i serca wpisała się na dobre w polski krajobraz nowoczesnej dystrybucji,biorąc czynny udział w przemianach handlu ostatnich 10lat.Życzę POHiD następnej owocnej dekady" Iwona Szczepańska IMS Consulting

14.09.2010

Obchody 10 rocznicy powstania POHiD

16 września w Warszawie odbędą się oficjalne obchody jubileuszu 10 lecia powstania POHiD.

12.09.2010

Zmiana szaty graficznej

W dniu dzisiejszym zmieniona została szata graficzna strony.

Zobacz również: