Nasi eksperci

Firma doradcza IMS Consulting skupia krajowych i zagranicznych ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie managerskie zdobyte w pracy w angielskich, niemieckich, holenderskich francuskich czy portugalskich sieciach wielkiej dystrybucji takich jak Tesco, Metro (w tym Makro, Cash and Carry, Real) Geant, Ahold, JMD ( Biedronka) jak również w przemyśle spożywczym oraz organizacjach producenckich i handlowych oraz w obszarze naukowym i badawczo-rozwojowym.

Nasi eksperci pomagają w przygotowaniu firmy do współpracy z nowoczesna dystrybucją:

  1. poprzez poznanie etapów wprowadzania dostawców do sieci, specyfiki produkcji marki własnej, import/ export - dostaw na rynki unijne, USA i daleki wschód, specyfiki logistyki (minima logistyczne, czas dostaw, raportowanie procesu wdrażania produktu w tym marki własnej)
  2. poprzez audyty, opracowanie właściwych procedur i procesów oraz przybliżenie specyfiki wymogów sieci zarówno od strony prawnej (negocjacje, czyny nieuczciwej konkurencji (min. zakazane zmowy cenowe, nadużywanie pozycji dominującej, nieuczciwe praktyki marketingowe ) jak i od strony systemów zarządzania jakością w produkcji oraz optymalizacji procesów zarządzania w Firmie ( SRM,CRM,TQM) jakości produkcji w tym: audyty zgodności systemu GHP,GMP,HACCP,ISO,BRC, IFS, doradztwo w sprawach: strategii rozwoju przedsiębiorstw w kontekście rozwoju handlu sieciowego, mapowania procesów i ich usprawniania, konsolidacji procesów operacyjnych, zarządzania wiedzą i informacją w przedsiębiorstwie, procesów projektowania i wdrożenia nowego produktu na rynek w tym marki własnej, comarketing z odbiorcą produktów, poszukiwanie niszy konsumenckich, prognozowanie trendów rynkowych.

Kluczem do harmonijnej współpracy z sieciami jest zrozumienie mechanizmów działania, wymogów i oczekiwań nowoczesnego handlu i dystrybucji oraz właściwe przygotowanie produkcji , logistyki, marketingu jak też znajomości przepisów prawa. Wszystko po to, aby współpraca z sieciami będącymi łącznikiem pomiędzy producentem a milionami klientów odbywała się w atmosferze obustronnego zrozumienia i na zasadzie wzajemnych korzyści.